blokjes Welkom

Herman Thielens 1946 geboren in Sint-Gilles Waas België, is na een opleiding tekenen en schilderen aan de Kunstacademie te Sint-Niklaas en tal van workshops in Antwerpen, zich nu verder aan het specialiseren in zijn eigen atelier.

Herman is een schilder die de lat hoog legt. Zijn impressies van stillevens en landschappen lijken met het grootste gemak geschilderd. Wanneer je zijn werk echter nader bestudeert ontdek je al snel dat er achter ieder werk een behoorlijke zoektocht schuil gaat, een tocht die zijn persoon en werk typeert, namelijk het streven naar perfectie in compositie, vorm, kleur en techniek.

Exposities

 • Art Square Amsterdam
  14 t/m 17 april 2016
  Gast van de Hermitage Amsterdam
  www.artsquare-amsterdam.nl
 • Galerie Bilauw Ede
  1 november 2014 - 15 januari 2015
 • Nationale Kunstdagen Ahoy Rotterdam
  8 / 9 november 2014
 • 's Landshuis Hulst - 5 tot 26 juni 2013
 • Art Laren - 14 / 15 / 16 juni 2013
 • New Place Art Gallery Den Bosch
  1 tot 31 oktober 2013
 • Nationale Kunstdagen - 9 / 10 november 2013
blokjes Welcome

Herman Thielens born 1946 in Sint-Gilles Waas Belgium, is after a training drawing and painting at the art academy in St. Niklaas and numbers of workshops at Antwerpen, now specializing further in het own atelier

Herman  is a painter who is challenging himself. His impressions of still life and landscapes seem painted with greatest ease but when looking closer at his work you will notice that behind every piece there is a quest. A quest that is characteristic of his personality striving for perfection in composition, shape, colour and technique.

Exhibitions

 • 's Landshuis Hulst - 5 tot 26 juni 2013
 • Art Laren - 14 / 15 / 16 juni 2013
 • New Place Art Gallery Den Bosch
  1 tot 31 oktober 2013
 • Nationale Kunstdagen - 9 / 10 november 2013

 

landscapeslandscapes still lifesstill lifes
blokjes Bienvenu

Après ses études de dessin et de peinture à l'École des Beaux-Arts de Saint-Nicolas et des formations dans différents ateliers à Anvers, Herman Thielens, né en 1946 à Saint-Gilles-Waes (Belgique), approfondit à présent son style personnel dans son propre atelier.

Herman  est un peintre qui met la barre haute. Ses oeuvres sur la nature morte et les paysages semblent faciles à peindre mais en regardant de plus prés son travail, vous verrez que derrière chaque toile se cache une quête.  La quête qui traduit sa personnalité, la constante recherche de la perfection dans l’élaboration, les formes, la couleur et la technique.

Expositions

 • 's Landshuis Hulst - 5 tot 26 juni 2013
 • Art Laren - 14 / 15 / 16 juni 2013
 • New Place Art Gallery Den Bosch
  1 tot 31 oktober 2013
 • Nationale Kunstdagen - 9 / 10 november 2013

 

landscapespaysages still lifesnature morte
stillevens landschappen
atelier d'art contact
kunstenaar van het kwartaal NABK